دانلود آهنگ میلاد راستاد میم

دانلود آهنگ معروف میلاد راستاد به نام “”میم””

دوستداران بیت موزیک لطفا برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی میم با صدای میلاد راستاد به همراه لینک مستقیم و با کیفیت های ۳۲۰ و ۱۲۸ به ادامه مطلب مراجعه کنید ….
(Ahang) BY : Milad Rastaad – Miiim / And lyrics

میلاد راستاد  میم

ﭼﻄﻮری ﻫﻤﻴﺸﮕﻴﻢ
دﻳﺪی ﻧﻤﻮﻧﺪی زﻧﺪﮔﻴﻢ
وﻟﻰ ﻫﻨﻮز ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖ
در ﻣﻴﺮه ﻛﻞ ﺧﺴﺘﮕﻴﻢ
ﻣﮕﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻣﺴﺎل
ﺑﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
اﮔﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ راه داره
ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﺑﺰن ﺑﺎﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ
ﻧﮕﺎه ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎروﻧﻪ اﻳﻨﻮ ﻳﺎدم ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ
ﻗﺮارﻣﻮن ﻧﺒﻮد ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﻴﻢ
ﻣﻦ ﺗﻮرو زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدم
ﻛﺠﺎ دﻧﺒﺎﻟﺖ ﺑﮕﺮدم
ﺑﮕﻴﻢ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ ﺑﺎز ﻣﺜﻞ ﻗﺪﻳﻢ

ﺳﻠﺎم
ﻛﺸﻴﺪی زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎم
وﻟﻰ ﺑﺎز ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺮام
ﺑﻪ اوﻧﻰ زﻳﺮه ﭘﺎﻫﺎت ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻰ ﺑﺎﻫﺎم
ﺑﮕﻮ دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻴﺎم
ﺟﻮن ﻣﻴﺪم ﺟﻮن ﭼﺸﺎم
ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺖ ﺧﺘﻢ ﻛﻠﺎم

ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻴﺬاﺷﺘﻰ ﺗﻪ اﺳﻤﻢ ﻣﻴﻢ
ﭼﻪ روزاﻳﻰ ﻣﺎ ﺑﺎﻫﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﻋﺸﻖ ﻛﺮدﻳﻢ
ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻳﻴﺮو ﺗﻮ ﭼﻪ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎﻳﻰ
ﻣﺎﺑﺎﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮه ﻛﺮدﻳﻢ
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﺮات ﻣﻴﻤﻴﺮم
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﺑﺎﻫﻤﻪ درﮔﻴﺮم
ﺣﺘﻰ اﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺑﺎز ﻣﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻫﻤﻴﻢ
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ
ﻫﺮﭼﻰ داﺷﺘﻢ از ﺟﻮﻧﻮ دل ﺑﺮات ﮔﺬاﺷﺘﻢ
ﻳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﻪ ﺟﻮن ﭼﺸﺎت زﻧﮓ ﺑﺰن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﺑﻤﻮﻧﻰ روﺗﻮ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
ﻳﻪ ﺷﺐ ﺑﭽﻴﻨﻢ دوﺗﺎﻳﻰ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺸﻴﻨﻴﻢ
ﺗﻪ ﺗﻬﺶ اﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﻰ وﻗﺘﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻴﻢ

کیا باهاش خاطره دارن؟
بفرست براش❤️

♪♪♭♫♭♪♪

میلاد راستاد میم

پخش آنلاین موزیک

دانلود آهنگ های میلاد راستاد

نظرهای کاربران

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنین