دانلود اهنگ بازگشت همشون بسوی ماست

دانلود آهنگ بازگشت همشون بسوی ماست 🎙
همین الان دانلود کنید و بشنوید آهنگ معروف بازگشت همشون بسوی ماست همراه متن ترانه و لینک مستقیم پرسرعت 128 و 320 MP3 🎻
Download New Music BY : Aliraad Ghesmat

بازگشت همشون بسوی ماست

ﻫﺮ روزﻣﻮن دﻳﮕﻪ از روز ﻗﺒﻞ داﻏﻮن ﺗﺮﻳﻢ
ﻓﻜﺮ ﺑﺮد ﺑﻮدﻳﻢ ، وﻟﻰ ﺑﻪ ﻛﺎدون زدﻳﻢ♪♪❤
ﭼﻪ ﻗﺪﻣﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ زﻳﺮ ﺑﺎرون زدﻳﻢ♪♪❤
───┤ ♩♪♪♫♪♪♭├───
اﻟﻜﻰ ، دل ﺧﻮدﻣﻮﻧﻮ ﺻﺎﺑﻮن زدﻳﻢ♪♪❤
───┤ ♩♪♪♫♪♪♭├───
ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﻴﮕﻢ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﺎ ﺑﻮده ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﻴﮕﻢ دﻳﮕﻪ آﺧﺮای ﻗﺼﺲ
───┤ ♩♪♪♫♪♪♭├───♪♪❤
اﻳﻨﺎرو وﻟﺶ ﺑﮕﻮ ﭘﻴﻜﺎ ﭼﺮا ﻧﺼﻔﺲ
ﺑﻴﺨﻴﺎل ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺪو ﻋﺸﻖ اﺳﺖ♪♪❤
───┤ ♩♪♪♫♪♪♭├───♪♪❤
ﭼﻘﺪ ﮔﻔﺘﻢ اﮔﻪ راه داره ﺑﺮﮔﺮد
ﺗﻜﺴﺎﻳﻰ دادی ﻛﻪ ﺟﻌﻔﺖ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﺗﺮ ﻛﺮد♪♪❤
───┤ ♩♪♪♫♪♪♭├───
ﺗﺒﺪﻳﻠﻢ ﻛﺮدی ﺑﻪ ﻳﻪ ﭘﺴﺮک ﺷﺒﮕﺮد♪♪❤
ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺒﮕﺮدﻳﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺴﺮﻛﻮ ﻣﺮد ﻛﺮد♪♪❤
ﺗﻮ دور و زﻣﻮﻧﻪ ی ﺗﺮاوﻟﺎ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻴﺎد دﻳﮕﻪ ﻣﺮام ﻣﺎ
اﻧﺎ ﻟﻠﻪ ﺑﺰا ﺑﺮن ﻫﻤﻪ دور ﺷﻦ ازم❤♪♪
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
ﺑﺎ ز ﮔﺸﺖ ﻫﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎﺳﺖ
زﻳﺮ ﻛﻠﻰ ﻓﺸﺎر ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺑﺪﻧﻢ درد
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻓﻴﻘﻤﻢ ﺟﻠﻮ ﺧﻮدم ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﺮد❤♪♪
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻴﺮﻓﺖ از ﻛﺴﻰ اروﻣﻢ ﻛﻨﻪ
وﻟﻰ ﺑﺠﺎش ﺗﻮ ﺳﺨﺘﻴﺎ ﻧﻨﻢ ﺑﻐﻠﻢ ﻛﺮد❤♪♪
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
ﻣﻴﮕﺮدم دﻧﺒﺎﻟﺖ ﺗﻮ آﺳﻤﻮﻧﺎ
ﺗﻮﻋﻢ ﺷﺪی اﺿﺎف ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آرزوﻫﺎم❤♪♪
دﻟﻢ ﺑﺮات ﻣﻴﺮﻓﺖ دل ﺗﻮ واﺳﻪ اوﻧﺎ
ﺑﻌﻀﻰ وﻗﺘﺎ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻢ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﺘﻰ داره ﺧﺪا❤♪♪

♪ ¦♫●♪♪¦ ♬

بازگشت همشون بسوی ماست

پخش آنلاین موزیک

دانلود آهنگ های گلچین

نظرهای کاربران

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنین